Çiftel Kazan

Firmamız, 1986 yılında küçük bir atölye olarak kurulmuştur. Kaliteli ve ilkeli çalışmasıyla hızla gelişerek 2000'li yıllarda "Çiftel" insanların tercih ettiği bir marka haline gelmiştir. Fabrikamız geniş makine parkuru ile imalat sektöründe oldukça iddialıdır. Ürünlerimiz ekonomik olmanın yanı sıra çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, birinci kalite malzemelerden üretilmektedir. 

Ürünlerimiz gerekli test ve kalite kontrollerin tümü yapıldıktan sonra hizmetinize sunulmaktadır. Hedefimiz her zaman müşteri memnuniyeti olacaktır. Bu amaç doğrultusunda teknoloji ve kaynak yatırımlarımız sürecektir. 

Çiftel Kazan İmalat tesisimizde üretimini yaptığımız parçalarda ihtisaslaşmıştır. Son teknolojiyle donatılmış üretim tesisimiz, müsterilerimizin gerek duydukları parçaları üretme yeterliliğine sahiptir. Sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz Makine parkurumuzda ürünlerimizde kullandığımız Redüktörden Dişliye kadar gerekli tüm malzemeleri de kendi bünyemizde imal etmekteyiz. 

Çiftel Kazan takım çalışmasının verdiği destek sayesinde ürünlerini, istenilen kalitede, istenilen temrinlerde üretmekte, optimum fiyat politikasıyla mal ve hizmet sunmaktadır. Üretim Parkuru ve kullandığımız teçhizatlar belli periyotlarda bakıma tabi tutulmakta, sürekli olarak kullanıma hazır bir şekilde bulunmaktadır. Üretim personelimiz işinin ehli ve sorumluluklarını bilerek çalışmaktadır. 

Çiftel Kazan Eğitimli teknik personeli ile müşterilerin istek ve sorunlarına kısa zamanda uygun çözümler sunar. Bakım ve Onarım personelimiz işinin ehli ve sorumluluklarını bilerek çalışmaktadır. Çiftel Kazan Ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve değişen müşteri isteklerinin karşılanması için son sistem teknolojilere ve eğitime verdiği önemle yatırımlarına devam etmektedir.

ÜRÜNLERİMİZ

Çiftel Kazan düşük maliyet ve yakıt tasarrufu sağlayarak yüksek verimde çalışan kazan imal etmektedir. Müşteri istek ve gereksinim doğrultusunda kömür ve doğal gazla çalışan olmak üzere;

  • Su borulu buhar kazanları( D tipi paket,paket kazan, hederli kazan)

  • Alev duman borulu buhar kazan

  • Sıcak su kazanları

  • Döner ızgaralı katı yakıtlı yakma sistemi (Patentli Ürün)

  • Stokerli  yakma sistemi 

Başta olmak üzere birçok  kazan tipleri ve alt ürün gruplarının üretimini yapmaktadır. Firmamız müşteri gereksinimlerini analiz ederek teknolojiyle sentezleyip yeni sistemler geliştirmektedir ve bunun patentini almaktadır.

VİZYONUMUZ

Kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek, ulusal ve uluslararası alanda marka olmuş firmaların tedarikçisi ve çözüm ortağı olmak suretiyle gerçekleştireceğimiz projelerle “güvenilir ve köklü firma” hüviyetini kazanıp sektörümüzde örnek ve önder firma olmaktır.

MİSYONUMU

Faaliyet alanlarımız ile ilgili projelerde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun profesyonel çözümler sunmak.

Yeniliklere açık yönetim anlayışıyla dünyadaki yeni yapı malzemelerini takip ederek çağın beklentilerine paralel kalite, ekonomi ve estetiği buluşturmak.

Doğru malzeme, doğru uygulama, zamanında teslimat ilkelerine bağlı kalarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak ve sektörümüzde aranan firma olmak.

Konusunda uzman, deneyimli teknik kadrolardan oluşan insan kaynaklarıyla maksimum düzeyde eş güdümü sağlamış olarak çalışmalarını yürütmek ve geleceği onlarla planlamak.

Satışla bitmeyen dostluklar oluşturmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ŞİRKET İTİBAR VE SAYGINLIĞINI KORUMAK VE YÜKSELTMEK
Büyük çabalar ile kazanılan firma itibarının sürekliliğinin sağlanması ve daha ileri bir düzeye getirilebilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden projelerimizi zamanında ve kaliteyle teslim etmek. Her zaman her yerde aranılan, tercih edilen bir şirket olmak için daha çok ve özenli çalışmak, işverenin ve müşterinin gereksinim ve beklentilerini zamanında tespit ederek bunları karşılamak.


TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİ İZLEMEK
Kalite düzeyinin yükseltilmesi için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. Çalışan personelin ve tedarikçilerin mesleki yenilikleri öğrenmesinde ihtiyaç duyacakları eğitimi almalarını sağlayarak kalite düzeyinin sürekli iyileşmesini sağlamak.

TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TEDARİKÇİLER
Kalite, verimlilik ve karlılık artışını sağlamak için, ekip çalışmasına önem vermek. Şirket kurumsal yapısında ve işlerin ilerlemesinde kalite düzeyinin en üst seviyeye gelmesi için, organizasyondaki bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Birlikte çalışılan alt ekiplerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak ve ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

PERSONEL SEÇİMİ VE İÇ EĞİTİM
Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak. Personele göre iş değil, kurumsal yapı içindeki niteliklerine uygun personel alımı yapmak

DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
İşlerin Planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.

Referanslarımız