Verde Yağ Çiftel Kazanı tercih etti.


Verde Yağ tesisinde mevcut bulunan Döner ızgara sistemi değiştirilerek yerine, tarafımızca üretimi yapılan Döner Izgaralı Yakma Sistemi ve Ön Ocak Yanma Odasının montajı yapılarak devreye alınmıştır.